Zomi Paunak Pawlkhat

1) Pu le lamphung kineh zo lo-i pute kidem thei lo2) Deeklam tuktum zong gal-i muan pente zong i gal hi thei3) Mihing le papo-kisi pak thei4) Gallu kihta gallu…

Zomi Paunak leh a Khiatna

(1) A si masa puantuam tang..? = A masa peuh hampha zaw… (2) Ak ta mang kuan ki tu tu ?= Ki lem na a om kei leh kiam suk…